Todas e cada unha das obras fotográficas que aparecen en ANXODAFONTE.COM están protexidas polos dereitos de autor que pertencen a ANXO DAFONTE*. Pra calquera ampliación de licencia ou consulta que desexes facer, podes usa-lo formulario desta páxina.
Por favor, antes de mandar nada a través do seguinte formulario, le con atención o que embaixo se expón sobre o mesmo, pois o envío implica a lectura, comprensión e aceptación do citado texto.
Enviar
¡Muchas gracias! Trataré de darte respuesta lo antes posible, te ruego paciencia.
Cando envía-lo formulario remítesllo directamente a ANXO DAFONTE que usará os teus datos personais dun xeito serio e responsábel garantindo que se cumplen as normas recollidas nas lexislacións de protección de datos coma obrigatorias pra evalua-la túa petición e ofrecerche a reposta que considere pertinente.
Tratarase en todo caso dunha comunicación privada e non comercial nin contractual entre emisor e receptor. Calquera outro uso dos datos que se manexen na citada conversa estará prohibida e considerarase un atentado contra as leis de protección de datos.
O emisor, sexa a parte que sexa, será responsábel dos datos que se remitan así coma dos adxuntos e do dano que a través deles puidese causar ó receptor. A finalidade de que non se permita adxuntar arquivos nesta primeira toma de contacto é precisamente evitar dano algún a ningunha das partes.
ANXO DAFONTE non vende nin ofrece produtos neste sitio, polo tanto, non fai envíos comerciais nin publicitarios. Con todo, recoméndase non enviar datos que non sexan necesarios prá resolución das dúbidas, problemas ou comentarios que motivasen o uso do presente formulario.
O uso e envío de calquera comunicación a través deste formulario significa tanto o coñecemento e comprensión destas normas de uso coma a aceptación das mesmas.
*Nome completo do autor: XOSÉ ANXO DAFONTE GÓMEZ.
Volver arriba